Najdete nás i na facebooku
Pon - Čtv: 9:00 - 15:00
Pátek: zavřeno

Plísně a bydlení? Odborná pomoc je nezbytná

Plísně a bydlení? Odborná pomoc je nezbytná 22 Srp

Plísně v naší blízkosti škodí hned dvakrát. Jednak kvalitě stěn a jejich vzhledu, ale ještě horší je, že mají negativní dopad na naše zdraví. Plísně jsou problémem, které je nezbytné řešit účinně, rychle a bezpečně. Rozhodně si nelze bláhově namluvit, že se jedná o činnost, kterou zvládneme receptem po babičce, nebo chemií zakoupenou v drogerii.

Odstranit plísně beze zbytku a bez její novotvorby je velmi náročné

Na počátku vzniku plísní vždy hledejme vlhkost a vhodné podmínky pro jejich šíření. Vedle vlhkosti se jedná o potřebné živiny, přísun kyslíku a vyváženou teplotu. V případě jejich vzniku jde o místa, kde je šero, vlhkost a vzduch má ztížený přístup. Často se například jedná o spojnice stěn a oken, linie v okolí parapetních desek nebo spáry mezi obklady. Na fasádě se objevují hlavně na severní straně nebo tam, kde se nedostane sluneční světlo.

Již bylo řečeno , že plísně dokáží značně uškodit i lidskému organizmu. Negativní vliv plísní u citlivých jedinců vyvolává značné problémy s dýcháním, jsou příčinou různých ekzémů, zánětů nebo alergií, či dokonce způsobují infekce s komplikovaným průběhem. Pokusme se zaměřit na propojení vlhkosti a plísní. Platí stará, velice dobře známá pravda, která je z mnoha zdrojů každodenně potvrzována. Čím více vlhkosti se na sledovaném místě nachází, tím narůstá pravděpodobnost výskytů plísní a mnoha dalších mikroorganizmů. Nakonec – bez vody, tedy vlhkosti by život na naší planetě vůbec neexistoval…

Přitom odborník spojení plísní a vlhkosti váže na fenomén tzv. difuzního odporu. Tento název může mít i srozumitelnější podobu – paropropustnost. Krátká definice difuzního odporu konstatuje, že konstrukce a struktura zdiva musí být schopná atmosferickou vlhkost spolehlivě eliminovat.

Z pohledu fyziky lze konstatovat, že čím větší je difuzní odpor sledovaného zdiva, tím méně vlhkosti se dostane ven. To je důvod, proč zdivo do hloubky vlhne a vytváří tak optimální podmínky pro vznik plísní. Hodnoty paropropustnosti, tedy difuzního odporu značně ovlivňuje i použitý stavební materiál, případně jeho technologická tloušťka.

V tuto chvíli můžeme – jako názorný příklad – využít fungování zateplené fasády. Majitel nemovitosti by při její realizaci měl brát na zřetel zejména druh zdiva, resp. konkrétní systém zateplení. V konečném důsledku je důležitý i samotný vliv vrstev zdiva, resp. materiál, který bude pro zateplení použit.

Například plné cihly nebo tvárnice zvládnou přijmout různé druhy systémů zateplení. Nesmírně důležité je, aby zateplovací systém – již od prvního nákresu – realizovali specialisté a zkušení řemeslníci. Je nezbytné, aby při tomto úkolu využívali adekvátní technologie a postupy. Při každém kroku musí být dodržována požadovaná úroveň kvality.

Řekněme, že mluvíme o procesu zateplení staršího bytového objektu. Zde lze pochopit, že již vlhkost na zdivu určitým způsobem „zapracovala.“ Stavby se starším rodným listem jsou často konstruovány s použitím materiálů, které mají větší difuzní odpor, než-li stavební materiály současnosti. Majitel by tedy měl vybírat takové zateplovací systémy, které struktuře zdiva daného objektu umožní, aby nebyla vlhkostí přímo ohrožena.

Znovu je třeba poznamenat, že bez skutečných odborníků a zkušených řemeslníků bychom zateplení realizovat neměli. Profesionálové totiž dokáží využít veškerých moderních technologií a postupů, které navíc podpoří svými zkušenostmi a odborností. Zateplení je potom provedeno přesně dle pokynů výrobce a všech jeho konstrukčních nároků.

Pověstný a všudypřítomný zákon schválnosti má ovšem pouze obecný charakter. Neboť teplo a vlhkost dokáží „vykouzlit“ plísně i na místech, kde je rozhodně nečekáme. Po úvodním překvapení se často majitel okamžitě pustí do jejich likvidace. Z pohledu odborníka se ovšem jedná o školáckou chybu. Technologicky nejlepším řešením vždy zůstává specializovaná pomoc odborné firmy.

Laická likvidace plísní totiž přináší řadu komplikací, včetně přímého ohrožení zdraví. Jedná se o argument, který by měl brát každý na zřetel! Naše společnost A SERVIS LIPKA, odstranění plísně Brno, patří v oblasti profesionálního odstraňování plísní a její prevence, mezi ty nejzkušenější. Naši odborní pracovníci již více jak dvacet let využívají moderní technologie a své poznatky realizují k plné spokojenosti klienta.

Společnost A SERVIS LIPKA se ovšem věnuje i dalším činnostem v oblasti úklidu a čištění. Odborným zůsobem ošetřujeme koberce, čalouněný nábytek nebo podlahy. Pokud se jedná o podlahy, zde rovněž odstraňujeme staré leštící vosky a nanášíme nové. Pochopitelně, že také realizujeme denní i pravidelné úklidy v domácnostech, kancelářích a firmách. Zajišťujeme čištění, mytí a leštění oken. To ovšem platí také pro prosklené plochy, které se nacházejí ve výškách a na obtížně přístupných místech.

Na profesionální úrovni čistíme také lamely, markýzy a rolety. V rámci našich služeb odstraňujeme lepené reklamy, ochranné fólie, nepovolené polepy, samolepky nebo banery z prosklených ploch. Velmi důležitým prvkem našeho portfolia je profesionální likvidace graffiti – včetně účinné a dlouhodobé prevence.

Systém odborné likvidace plísní lze charakterizovat sérií technologicky prověřených a velmi spolehlivých kroků. Tím prvním je vždy důkladné odstranění veškerých biologických nečistot, které pokryly zasažené zdivo a stěny. Zde platí klíčové pravidlo – tato úvodní fáze nezbytně vyžaduje princip tzv. mokré likvidace plísní.

Musíme důrazně upozornit, že stále ještě v lidském povědomí není zcela „zažito“ zdravotní nebezpečí, které může u konkrétních lidí způsobit odstraňování plísní tzv. na sucho.“ Hlavním, byť našemu oku neviditelným viníkem jsou spory – výtrusy, kterými se plísně rozmnožují. Tyto spory se zásadně šíří vzduchem, čímž mohou velice snadno a rychle zamořit vše kolem sebe, tedy i lidské tělo.

Precizně provedené mechanické čištění zasažené plochy má pro konečný výsledek zásadní význam. Technologický postup bezpodmínečně vyžaduje, aby byl dezinfekční prostředek aplikován pouze na pečlivě a komplexně ošetřenou plochu. Teprve ve chvíli, kdy byla tato striktní podmínka splněna, můžeme nechat zdivo nebo stěny postupně vysušit – po pečlivém a důkladném provedení mokrého způsobu mechanického čištění.

Následujícím krokem likvidace plísní je odborná aplikace spolehlivého a účinného dezinfekčního prostředku Sanatop Likvid Profi. Tento komplexně prověřený chemický nátěr se ponechá hloubkově účinkovat celých 24 hodin. Tato dezinfekce zbaví v maximální míře strukturu zdiva zárodků plísní. Vznikne specificky připravený povrch, na který již lze bezpečně aplikovat účinný protiplísňový prostředek. Jedná se o unikátní průmyslový nano-polymer LSG, který se v praxi mimořádně dobře osvědčil, a který nemá rovnocennou konkurenci.

Dříve, než-li se detailněji zaměříme na téma protiplísňového nano-nátěru LSG, věnujme pozornost ještě jedné zásadní otázce. Jedná se o možnost kvalitní, prověřené a přitom jednoduché formy prevence proti výskytu plísní, hub nebo různých jiných mikroorganizmů. Pokud se nyní na problém prevence podíváme společně, s nadhledem a očima laika, spatříme před sebou zcela rychlé, nenáročné, ale přitom velice efektivní řešení. Nejedná se o nic jiného, než-li o obyčejné a tradiční větrání obytných prostorů.

Jaký nátěr poslouží proti plísni tak, aby nás navždy opustila

Je všeobecně známo, že plísně vyhledávají především vlhkost a teplo. Příslušnou úroveň vlhkosti měříme s ohledem na aktuální počasí, resp. roční období. V rámci této úvahy zde hraje důležitou roli tzv. optimální vlhkost. Ta exaktně představuje procento vlhkosti vzduchu, které se v daném prostoru vytvořilo při dané teplotě. Optimální hladina vlhkosti by se měla pohybovat v rozmezí 40 až 50%. S hodnotami nad 60% se již otevírá reálné nebezpečí pro vznik a šíření plísní. Ve spojení s vlhkostí platí odborníky doporučované pravidlo – ideální teplotu v obytných místnostech udržujme v rozmezí 18 až 22°C.

Ve vztahu teplota versus vlhkost určitě neuškodí zmínit několik detailů. Prvním je skutečnost, že 1000 gramů vzduchu dokáže přijmout pouze omezené množství vodní páry. Podmínkou je konkrétní úroveň okolní teploty. Je dobré vědět, že schopnost vzduchu absorbovat vlhkost se zvyšuje s úměrně vzrůstající teplotou. Náhlý pokles teploty odstartuje změny v množství přijatých vodních par.

Ve spojitosti s vlhkostí a vzduchem mluvíme i o tzv. rosném bodu. Fyzika nám říká, že v okamžiku, kdy se teplota vzduchu v místnosti dostane pod rosný bod, je objem vodních par větší než maximální. V tuto chvíli se začne vlhkost srážet na kapky vody. Tímto způsobem se rovněž i okolní vzduch zbavuje přebytečné vlhkosti. V tomto okamžiku vznikají ideální podmínky pro rychlý vznik plísní. A právě pro výskyt plísní je zcela zásadní podmínkou přísun vlhkosti. Postupnému vzniku a růstu plísní napomáhá i samotný prostor, pokud se v něm nachází vyšší relativní vlhkost.

odstranění plísně Brno
odstranění plísně Brno

Přitom vlhkosti se můžeme zbavit snadným způsobem – tím je bezesporu promyšlené větrání. V létě je toto téma méně aktuální, přeskočme proto rovnou do chladných dní. V zimním období je nutné větrat minimálně čtyřikrát denně. Musí se vždy jednat o intenzivní, asi desetiminutové větrání. Pochopitelně, že směrodatné je i počasí venku a osobní pocity majitele nemovitosti. Platí proto logické a užitečné usměrnění, že např. při dešti by se větrat nemělo.

Užitečným pomocníkem se stává teploměr a vlhkoměr – postačí je v přiměřených intervalech kontrolovat. Jakmile zjistíme, že vlhkost narůstá nad optimální hranici, začneme s intenzivním větráním. V rámci tohoto doporučení zvážíme i skutečnost, že nejen vzduch, ale rovněž nábytek, zdivo, stěny nebo uložené předměty v místnosti naakumulovaly určité množství tepla a vlhkosti. Proto je nezbytné daná místa větrat tak, aby se veškerý vzduch kompletně vyměnil.

Naše úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA si je pochopitelně vědoma, že cílená prevence může občas prohrát „na body,“ a plísně se na zdivu zcela nečekaně objeví. Zde již nastává ten správný okamžik, kdy by měla dostat náležitý prostor moderní technologie a s ní odbornost a zkušenosti profesionálů.

V rámci těchto prací stále zůstává určující pravidlo – plísně se nesmí za žádných okolností odstraňovat suchým způsobem! Právě tuto zásadní chybu často dělají majitelé nemovitostí, kteří mají obrovskou chuť a snahu – zatočit s plísnění pořádně a hned. Odborníci důrazně upozorňují, že plochy zasažené plísněmi se musí výlučně čistit „mokrým způsobem.“

Mechanicky – za pomocí vody se následně ošetřené místo může oškrábat a nechat řádně vyschnout. Poté již může přijít ke slovu spolehlivý a efektivní dezinfekční prostředek Sanatop Likvid Profi. S jeho pomocí se všechny ošetřené plochy bezpečným způsobem zbaví všech zárodků plísní a spor. Je nezbytné zdůraznit, že aplikace dezinfekčního prostředku Sanatop Likvid Profi se nanáší pouze na pečlivě ošetřený a suchý povrch.

Po 24 hodinách působení, je hloubkově vydezinfikovaná plocha zdiva nebo stěny již připravena k dalšímu kroku technologického procesu. V naší společnosti A SERVIS LIPKA ji představuje aplikace protiplísňového nano-polymeru LSG. Jedná se o unikátní prostředek, který dlouhodobě patří mezi absolutní špičku v této oblasti. Jeho hlavní a nejcennější vlastností je přitom tzv. difuzní odpor.

Pomocí odborně aplikovaného polymeru LSG totiž mohou vodní páry ze zdiva volně a bezpečně unikat. Zároveň je však spolehlivě zabráněno atmosférické vlhkosti z blízkého okolí, aby pronikala do konstrukce stěny nebo fasády. Tímto způsobem je zdivo objektu účinně a dlouhodobě chráněno před absorbováním vlhkosti, a tím k možnosti výskytu plísní.

Charakteristika nano-polymeru se na zdi projevuje následujícím způsobem. Platí, že molekuly vody jsou větší, než-li molekuly vodních par. Molekuly vzdušné vlhkosti proto prostupují mřížkou nano-polymeru přirozeným způsobem. Pravý opak ovšem čeká na molekuly vody. Ty se přes mřížku polymeru LSG nedokáží pro svou velikost dostat. Struktura zdiva se tak stává dokonale chráněná!

Průmyslový nano-polymer rovněž disponuje antimikrobiální funkcí. Jedná se o změnu iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganizmu. Již pouhý minimální kontakt buňky, tedy její stěny s prostředkem LSG – způsobí změnu v koncentraci iontů. Vnitrobuněčný tlak postupně narůstá, až se nakonec buňka roztrhne a odumírá.

Odborně aplikovaná vrstva polymeru chrání plochy stěn, zdiva a fasád dlouhodobě. Předností je mimořádná kvalita a vysoká spolehlivost. Je rovněž důležité zdůraznit, že jak pro člověka, tak také pro zvířata, je tento průmyslový nano-polymer LSG absolutně neškodný a trvale bezpečný.

Aplikace tohoto druhu zcela výjimečné chemické ochrany, spolehlivě zabrání nepříznivým účinkům vlhkosti a neumožní mikrobiální napadení plochy. Díky odolné a plně funkční vrstvě nano-polymeru LSG nemají plísně žádnou šanci proniknout do struktury zdiva nebo fasády.

Protiplísňový nano-nátěr patří k tomu nejúčinnějšímu řešení, které lze na evropském trhu s úklidovými a čistícími službami získat. Naše společnost A SERVIS LIPKA poskytuje svým klientům na jeho funkčnost až 6 letou záruku. Pravdivost těchto slov přímo dokazuje značné množství spokojených zákazníků v České republice, na Slovensku, stejně tak jako v Rakousku nebo Německu.

V nedávné době naše společnost realizovala objednávku mladé ženy v jejím bytě. Na stěně ložnice, hned vedle šatní skříně se objevily plísňové mapy, což mohlo být rovněž příčinou její časté bolesti hlavy. A proto nezbylo nic jiného, než aby na několik dní vyměnila postel v ložnici, za gauč v obývacím pokoji… Následně oslovila naší firmu A SERVIS LIPKA se žádostí, abychom vrátili stěnám v ložnici nejen původní vzhled, ale zejména kvalitu.

Naše společnost se ráda této objednávky ujala a ve společně odsouhlaseném termínu se pustila do práce. Naši odborní profesionálové přitom plně využili naši moderní a efektivní metodu, takže se zdraví nebezpečné plísně brzy staly pouze nepříjemnou vzpomínkou. Zdivo a stěny v ložnici získaly v konečném zúčtování původní čistotu a krásný vzhled. Mladá žena byla s naší odbornou činností velice spokojena.

Je přirozené, že protiplísňový nano-polymer LSG v tomto případě rozhodně nesměl chybět. V této domácnosti již zkrátka plísně nemohou mít žádnou šanci na přežití! Mladá majitelka bytu vysoce oceňovala nejen kvalitu provedení protiplísňového zásahu, ale také přístup našich pracovníků. Dle jejího spokojeného výrazu a upřímných úsměvů se plně potvrdilo, že odborní profesionálové společnosti A SERVIS LIPKA spolehlivě likvidují plísně rychle a přesně…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.