Najdete nás i na facebooku
Pon - Čtv: 9:00 - 15:00
Pátek: zavřeno

Zásady zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochraně osobních údajů Vám předkládáme zásady osobních údajů, které Vás informují o tom, jak společnost A SERVIS LIPKA s.r.o., IČO: 25574337, Hradilova 4/3, 615 00 Brno (dále jen “provozovatel“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s obchodním vztahem, který je mezi námi, a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je.

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, pokud jste podnikající fyzická osoba, čili Vás i Vašich zaměstnanců. Všechny služby, které poskytujeme, jsou určené pro Vás jako našeho dodavatele, odběratele anebo jinou osobu, která koná v rámci své obchodní anebo jiné podnikatelské činnosti, anebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je našim dodavatelem, odběratelem anebo jinou osobou.

Seznamte se, se zásadami ochrany osobných údajů.

Provozovatel

Provozovatelem Vašich osobních údajů je název, právní forma, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu.

Kontaktní údaje najdete na web stránce: www.a-servislipka.cz

Zodpovědná osoba

Provozovatel určil zodpovědnou osobu, e-mail: centrala@a-servislipka.cz

Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika způsoby a na odpovídající účely:

1/ Účelem zpracování osobních údajů v oblasti účetnictví a obchodní agendy je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících ze zvláštních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu, a pod.). Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich poskytování třetím stranám) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení. Lhůta uchovávání osobních údajů je 10 let. Příjemcem osobních údajů jsou externí účetní společnosti, orgány veřejné moci, mateřská společnost, auditor.

2/ Účelem zpracování osobních údajů v oblasti obchodní komunikaci je příprava a realizace podnikatelských aktivit provozovatele. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem sledovaný provozovatelem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem provozovatele je právo podnikat v rozsahu předmětu jeho činnosti. Lhůta uchovávání osobních údajů je determinovaná přípravou a trváním obchodně-právního vztahu, jakož obdobím 2 let od ukončení tohoto obchodně-právního vztahu. Příjemce osobních údajů jsou společnosti vykonávající správu a podporu informačních technologií, subjekty zabezpečující výkon externího auditu, poskytovateli telekomunikačních služeb, poskytovatelé datových uložišť a v odůvodněných případech i soudy a orgány činné v trestním konání.

3/ Obsahem vnitřních administrativních účelů zpracování osobních údajů je přenos a využívání osobních údajů v rámci poboček firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. a centrály mateřské společnosti A SERVIS LIPKA s.r.o., CZ, a účetní firmy ADMIO s.r.o.. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem sledovaný provozovatelem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení, které je založeno na skutečnosti, že provozovatel je součástí skupiny podniků přepojených s řídícím podnikem. Osobní údaje zaměstnance budou poskytované příjemcem: společnosti a poboček A SERVIS LIPKA s.r.o. a jejich zaměstnanců. Lhůta uchování osobních údajů je determinovaná trváním členstva provozovatele v společnosti A SERVIS LIPKA s.r.o..